fbpx

بلوک VSL

طراحی شبیه به نوع VSG است. اما تخلیه بیشتر از VSG است.

خروجی ها: 2/4/6/8
ماده: فولاد کربن
سطح: صفحه روی
روان کننده: تا NIGL#3
تخلیه: 0-5 میلی لیتر
قابل تنظیم توسط چرخش: 0.15cm3
ورودی: 3/8
خروجی: 1/4
ماده: فولاد کربن

بعد vsl

VSL Diemsion

PN رسانه L1 (میلی متر) L (میلی متر)
VSL-2 2 30.5 44.5
VSL-4 4 62 76
VSL-6 6 94 108
VSL-8 8 126 140

نشانگر VSL

مزیت بلوک های VSL این است که به راحتی قابل تنظیم است و از طریق پین نشانگر "G" وضعیت کار را مشاهده کنید.
می توانید پیچ ​​"F" را بچرخانید تا میزان تخلیه را تنظیم کنید.

نشانگر vsl
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا