fbpx

منیفولد روانکاری

منیفولد روانکاریدر یک سیستم روانکاری، یک جزء مهم توزیع کننده است که می تواند بر اساس روان کننده به توزیع کننده روغن و گریس طبقه بندی شود.

توزیع کننده های روغن نازک شامل توزیع کننده های چند نقطه ای هستند که می توانند به همراه دستگاه های اندازه گیری و توزیع کننده های قابل تنظیم که می توانند خود تنظیم شوند استفاده شوند.

توزیع کننده های گریس که به عنوان توزیع کننده های پیشرونده نیز شناخته می شوند، بسته به میزان جریان روان کننده، می توانند در مشخصات مختلفی انتخاب شوند.

نمایش 1 12 نتایج 17

تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا