fbpx
واحد اندازه گیری png
Isohitech Lubrication می تواند واحد اندازه گیری کند و سریعتر را فراهم کند

واحد اندازه گیری

برای سیستم های SLR، واحد متر هر خروجی a را کنترل می کند سیستم روانکاری. روان کننده در سیستم مقادیری روغن را به توزیع کننده تحویل می دهد و واحدهای متر این روغن را در مقادیر تنظیم شده به نقاط بلبرینگ تحویل می دهند. نرخ جریان استاندارد از 0 (آهسته) و 3 (سریع) و 5 (فوق العاده، فوق سریع) نیز موجود است. هر افزایش اندازه، جریان روغن را دو برابر می کند.

نام PN جریان
SBJ-0 33013 0 (آهسته)
SBJ-1 33014 1
SBJ-2 33015 2 (متوسط ​​سریع)
SBJ-3 33016 3 سریع
SBJ-4 33017 4
SBJ-5 33018 5 (فوق العاده، سریع فوق العاده)

اطلاعات اصلی در مورد واحد اندازه گیری

جزئیات کیت محصول
درخواست خود را امروز ارسال کنید
نقل قول سریع
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا