بنر سیستم دنده باز
پمپ روغن کاری 4 کیلوگرمی

4kg پمپ روغن کاری

فشار: 2.5Mpa
تخلیه: 210 میلی لیتر در دقیقه
مخزن: 4 لیتر
کنترلر: گزینه

مدل PN ولتاژ

(V)

قدرت (W) فشار

(مگاپاسکال)

تخلیه

(ml/min)

کنترل کننده مخزن

(L)

سیستم وزن
DC-220×4 20141 AC 220 20 2.5 216 هیچ 4 BJ 4.8
20141D هیچ DL
DC-220×4K 20142 HLC-R2L BJ
20142D HLC-R2L DL
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا