fbpx
واحد اندازه گیری png

واحد اندازه گیری

Isohitech Lubrication می تواند واحد اندازه گیری کند و سریعتر را فراهم کند

واحد اندازه گیری

واحد اندازه گیری

برای سیستم های SLR، واحد متر هر خروجی a را کنترل می کند سیستم روانکاری. روان کننده در سیستم مقادیری روغن را به توزیع کننده تحویل می دهد و واحدهای متر این روغن را در مقادیر تنظیم شده به نقاط بلبرینگ تحویل می دهند. نرخ جریان استاندارد از 0 (آهسته) و 3 (سریع) و 5 (فوق العاده، فوق سریع) نیز موجود است. هر افزایش اندازه، جریان روغن را دو برابر می کند.

رفته به بالا