fbpx
واحد اندازه گیری png
Isohitech Lubrication می تواند واحد اندازه گیری کند و سریعتر را فراهم کند

واحد اندازه گیری

برای سیستم های SLR، واحد متر هر خروجی a را کنترل می کند سیستم روانکاری. روان کننده در سیستم مقادیری روغن را به توزیع کننده تحویل می دهد و واحدهای متر این روغن را در مقادیر تنظیم شده به نقاط بلبرینگ تحویل می دهند. نرخ جریان استاندارد از 0 (آهسته) و 3 (سریع) و 5 (فوق العاده، فوق سریع) نیز موجود است. هر افزایش اندازه، جریان روغن را دو برابر می کند.

نام PN جریان
SBJ-0 33013 0 (آهسته)
SBJ-1 33014 1
SBJ-2 33015 2 (متوسط ​​سریع)
SBJ-3 33016 3 سریع
SBJ-4 33017 4
SBJ-5 33018 5 (فوق العاده، سریع فوق العاده)

اطلاعات اصلی در مورد واحد اندازه گیری

جزئیات کیت محصول
درخواست خود را امروز ارسال کنید
نقل قول سریع
رفته به بالا