fbpx

مهره فشاری بیجور

فروش!

مهره فشاری بیجور

$0.10

مهره فشاری بیجور

بیجور پ.ن موضوع قطر
15327C-1 M8x1 φ3.3
15327C φ4.2
B6087C M10 × 1 φ6.1
B146C M12x1 φ8.1
یک R-989C M16 × 1.5 φ10.2
25575 M18 × 1.5 φ12.2
وزن کیلوگرم ۷۳۰۰
ابعاد 1 × 1 × 1 سانتی متر
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا