fbpx

اتصالات فشرده سازی آرنج

فروش!

اتصالات فشرده سازی آرنج

$2.80

اتصالات فشرده سازی آرنج

پارامتر

Thread:M6,M8,M10,M12,Pt1/8,Pt1/4
قطر: 6 میلی متر، 8 میلی متر، 10 میلی متر، 12 میلی متر
ماده: فولاد کربن
سطح: صفحه روی

وزن کیلوگرم ۷۳۰۰
ابعاد 1 × 1 × 1 سانتی متر
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا