fbpx

برس روانکاری تخت

فروش!

برس روانکاری تخت

$4.30

برس روانکاری تخت سفارشی

برس روانکاری تخت
موضوع: M8 یا M10 می تواند گزینه باشد
مواد: PA و آلومینیوم
طول: سفارشی
اندازه برس روانکاری تخت

وزن کیلوگرم ۷۳۰۰
ابعاد 4 × 4 × 4 سانتی متر
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا