fbpx

فیلر دستی گریس

فروش!

فیلر دستی گریس

$28.00

برای پر کردن گریس به پمپ گریس استفاده می شد.

ترشح: 50ml/cyc
فشار: 1.5Mpa

وزن کیلوگرم ۷۳۰۰
ابعاد 40 × 20 × 5 سانتی متر
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا