fbpx

بلوک مه روغنی

فروش!

بلوک مه روغنی

$35.00

مجموعه بلوک انژکتور هوا دارای یک تا هشت انژکتور جابجایی مثبت با دریچه های سوزنی جریان هوا جداگانه است. این بلوک ها تحویل دقیق روغن را در جریان هوای کنترل شده امکان پذیر می کنند. با استفاده از نیروی محرکه هوا، روغن یک روان کننده پیوسته در امتداد لوله داخلی تشکیل می دهد و با دقت به نقطه روغن کاری مورد نظر می رسد.

هوای ورودی: 4bar-7bar;
فشار خروجی: 15bar-30bar;
جنس: آلومینیوم؛
خروجی: 1-6 پریز
تخلیه: 0.01ml/cyc تا 0.4ml/cyc

تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا