fbpx

دو شاخه

فروش!

دو شاخه

$0.80

از دوشاخه برای بستن سوراخ استفاده می شود.

Thread:M8,M10,M12,Pt1/8,Pt1/4
ماده: برنج

وزن کیلوگرم ۷۳۰۰
ابعاد 1 × 1 × 1 سانتی متر
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا