fbpx

پمپ روغنکاری دستی Y

فروش!

پمپ روغنکاری دستی Y

$28.00

مدل PN ساختار فشار تزریق نامی
(مگاپاسکال)
ترشح در هر سکته مغزی
(میلی لیتر)
نقاط روغن کاری فیلترپذیری (U) مخزن (ml) ویسکوزیته (میلی متر2/S) Wgt (کیلوگرم) موضوع/جهت خروجی
Y-6.3×0.6 20541 دسته 1.5 ~ 2.0 6 1 ~ 50 150 600 32 ~ 72 1.84 M8×1/چپ
20542 M8×1/راست
20543 2-M8 × 1

بسته بندی:
کارتن 220mm×150mm×155mm / 1 عدد———–
500mm×465mm×335mm / 12 عدد———–کارتن

وزن کیلوگرم ۷۳۰۰
ابعاد 30 × 30 × 40 سانتی متر
تنظیمات برگزیده کوکی ها را به روز کنید
رفته به بالا