مونتاژ المنت پمپ

عنصر پمپ کار نمی کند - نحوه عیب یابی

عنصر پمپ در پمپ گریس وظیفه ایجاد فشار و انتقال روان کننده از مخزن به نقطه روغن کاری را بر عهده دارد. پمپ …

عنصر پمپ کار نمی کند - نحوه عیب یابی ادامه مطلب »